Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w SKIJOERING

DEVIL ENERGY CUP 2015
ZAPRASZAMY

Wszystkich Miłośników białego szaleństwa, sportów motorowych oraz ludzi uzależnionych od adrenaliny, zapraszamy na Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Skijoering - Devil Energy Cup. Miejscem tego szalonego wydarzenia jest miasto Karpacz. W zawodach bierze udział wielu znakomitych narciarzy oraz najlepszych zawodników z Niemiec, Austrii, Czech i Polski.

Program

Program IV Międzynarodowych Mistrzostw Polski Skijoering 21.02.2015

Czysta Energia

Galeria

Partnerzy

PartnerzyHistoria

„Skijoering” pochodzi się z języka skandynawskiego i oznacza w dosłownym tłumaczeniu „ciągniecie nart”. Ten rodzaj aktywności rozwijał się początkowo w Skandynawii – pierwotny cel takich działań związany był z wykonywaną pracą lub koniecznością szybkiego przemieszczania się. Na początku XX wieku, zaczęto rozwijać i propagować „ski-joering” jako kolejną z dyscyplin zimowych. Prym wiedli tu Szwajcarzy, którzy zauważyli dużą widowiskowość i atrakcyjność tego sportu dziś to właśnie w St.Moriz rozgrywane są najsłynniejsze zawody w ski-joeringu .Początkowo to konie ciągnęły narciarzy, jednak z biegiem czasu zaczęto je zastępować motorami, quadami oraz skuterami śnieżnymi.

Zapisz sie teraz

Regulamin

REGULAMIN IVMIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SKIJOERING DEVIL ENERGY CUP 2015

§1. Zasady ogólne

Celem zawodów jest popularyzacja nowego sportu zwanego Skijoering, w którym narciarz ciągnięty jest za motocyklem na lince. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Miasto Karpacz.

§2. Trasa zawodów

Zawody zostaną rozegrane na stadionie miejskim w Karpaczu. Trasa w kształcie elipsy będzie miała długość ok. 400m. Pokrywa toru będzie śniegowa lub lodowa. Kierunek poruszania się zawodników na torze jest odwrotny do wskazówek zegara.

§3. Zawodnicy

1.W zawodach mogą brać udział zawodnicy powyżej 18 roku życia.
2.W zawodach mogą brać udział zarówno mężczyźni jak i kobiety.
3.Zawodnicy, zarówno motocyklista jak i narciarz muszą posiadać obowiązkowo kask z pełną szczęką oraz boser chroniący klatkę piersiową i kręgosłup.

§4. Motocykle

1.Motocyklekwalifikujące się do zawodów to motocross lub enduro o każdej pojemności i rodzaju silnika.
2.Długośc liny przyczepionej do motoru wynosi precyzyjnie 3m. Lina przywiązana jest z lewej strony do ramy motoru.
3.Linka może być zakończona supłem aby ułatwić narciarzowi trzymanie.
4.Zabronione jest używanie ogumienia z kolcami.


§5.Narciarze

1. Długośc nart od 150cm.
2. Narciarz nie może być przywiązany na stałe linką do motoru (trzyma ją tylko rękoma).


§6 Zasady rozgrywania zawodów

1.Zawody rozgrywane są w formule open w dwóch konkurencjach:
•prolog (indywidualna jazda na czas 1 okrążenie- pomiar czasu fotocela).
•zawody grupowe gdzie w zależności od warunków i ilości zgłoszeń zawodnicy będą startować w grupach 3 lub 4 osobowych systemem ko lub punktacją. Podział na grupy będzie uzależniony od czasu w jeździe indywidualnej. (Prolog)
•zawodnicy zostaną sklasyfikowani tylko w wypadku gdy motocyklista dojedzie z narciarzem do mety.
2. Uczestnikom zawodów zabrania się:
• skracania wyznaczonej trasy,
• opuszczania okrążeń,
• korzystania z pomocy technicznej w niewyznaczonym do tego miejscu,
• w przypadku zgubienia narciarza zabrania się powrotu motocyklisty „pod prąd”.
3. Zawodnikom niebiorącym udziału w wyścigu zabrania się poruszania po trasie wyścigu podczas jego trwania, pod karą wykluczenia z zawodów.
4. Zawodnicy zobowiązani są do:
• respektowania poleceń Sędziego Głównego wyścigu i komisji sędziowskiej,
• stawienia się na miejscu startu najpóźniej 15 minut przed wyznaczonym startem w celu podpisania listy startowej.
5. Wszyscy zawodnicy mają obowiązek startu w kaskach ze szczęką i ochraniaczami na klatkę piersiową i kręgosłup.
6. Sędzia Główny może zastosować w stosunku do zawodników nieprzestrzegających przepisów następujące kary:
• ustne upomnienie,
• wykluczenie z wyścigu.
7.Sędzia główny w porozumieniu z organizatorem ma prawo nie dopuścić do startu/wykluczyć z wyścigu zawodnika którego zachowanie jest niekulturalne lub niewłaściwe, i/lub wskazuje na zażycie środków psychoaktywnych, bądź alkoholu.

§7 Zapisy.

Zgłoszenia na zawody Skijoering-Karpacz przyjmowane są bezpośrednio przez Marcin Łopatka Tel. 512392438 lub drogą e-mailową lopatka.marcin@gmail.com do momentu rozpoczęcia zawodów.

§8 Koszty udziału i ubezpieczenia.

1. Każdy uczestnik startuje na własny koszt.
2. Opłata startowa wynosi 100zł Opłata przeznaczona będzie na cele organizacji imprezy od strony sportowej (sędziowie, biuro zawodów, ubezpieczenie) i oprawy zawodów (uroczyste zakończenie).
3. Każdy uczestnik oświadcza, że zna regulamin i zobowiązuję się, że startuje na własną odpowiedzialność. Zakłada się, że tym samym składa stosowne oświadczenie i posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach.

§9 Protesty.

Prawo wniesienia protestu ma każdy uczestnik imprezy.
Protest zostanie rozpatrzony jeżeli:
1. Zostanie złożony przed zakończeniem wyścigu i ogłoszeniem końcowych wyników.
2. Wpłacona zostanie kaucja w wysokości 100 zł (w przypadku oddalenia protestu kaucja nie podlega zwrotowi).


§10 Postanowienia końcowe.

1. Wyścigi odbywać się będą zgodnie z zasadami fairplay i niniejszym Regulaminem.
2. Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem zawodów podejmuje ostateczne decyzje w sprawach:
• interpretacji regulaminu,
• innych, nie objętych niniejszym regulaminem spraw.
3. Prawo wjazdu na teren zawodów przysługuje pojazdom upoważnionym do tego przez Organizatora Głównego zawodów.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa wypadków zaistniałych na trasie zawodów i terenie zawodów, za zniszczenie, uszkodzenie czy zgubienie sprzętu i rzeczy.
5. Organizator zapewnia pomoc medyczną podczas trwania zawodów w postaci ratowników medycznych.

ZAPISY

Lokalizacja Zawodów

Karpacz Stadion

Kontakt:

TEL: 783 959 868

biuro@skijoering.eu